Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • LPPM Stisipol Pahlawan 12

Posted by : Fifin Afandi

Diskusi Publik

Diskusi publik ini membahas seputar isu terkini. Diskusi publik ini dikemas dalam sebuah program bernama "Public Policy Corner" yang rutin diadakan setiap dua bulan sekali.