Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • LPPM Stisipol Pahlawan 12

Diskusi Publik


Diskusi publik ini membahas seputar isu terkini. Diskusi publik ini dikemas dalam sebuah program bernama "Public Policy Corner" yang rutin diadakan setiap dua bulan sekali.